תנו למומחים לעשות זאת במקומכם

זמן הוא משאב נדיר אצל כולנו! אינכם מספיקים להקדיש די זמןלבדיקה וחיפוש מעמיק של דירות?מומלץ לפנות למתווך אשר מכירהיטב את האזור שיוכל לבדוקולעלות על הנקודות הבעייתיותוכך לסנן עבורכם דירות לאמתאימות או להוריד את המחירבהתאם לחיסרון שהתגלה. למתווכים קיים מאגר נכסים גדולורחב שיוכל לתת לכם מענהבתהליך חיפוש הנכס שלכם.אין ספק שכך רכישת הדירה תהיהחלקה יותר, טובה […]

ניהול משא ומתן

אחד הפרמטרים החשוביםבעסקת נדל"ן הוא היכולת לנהלמשא ומתן מוצלח. שימו לבלפרמטרים חשובים כגון: מחירסגירה, פינוי הנכס ופריסתהתשלומים בחוזה המכירה.משרד תיווך שמשווק את הנכסידע לתת התייחסות מקצועיתלכל אחד מהפרמטרים שצוינווידאג למחיר מקסימלי בעבורבעלי הנכס, כמו כן כאשר בעלהנכס מנהל משא ומתן יש רגשאישי שמעורב בנושא ואילומשרד תיווך שמטפל בנכס פועלמתוך חשיבה רציונאלית עסקיתלמיקסום תוצאת המכירה בעבורבעלי […]