דירה חדשה מקבלן

יש לבדוק מה כלול במחיר הדירה,האם המחיר כולל מע"מ ובכלמקרה האם ישנה הצמדה שלהתשלומים לערך כלשהו כמו מדדתשומות הבנייה. בדקו האםמוטלים עליכם מיסים כמו היטלהשבחה, מס שבח, מס רכישהועוד. גם שכר טרחת עורך הדיןהוא חלק מההוצאות. קחו הכל בחשבון.

השבחת נכס לפני מכירה

לעיתים מומלץ לעשות שיפוץבנכס או מייק אובר לנכס לפניהמכירה, כגון: לשבור קירשמפריד בין קיר מטבח לסלוןובכך להגדיל את שטח הדירהומחיר הנכס או צביעה יסודיתלכל הדירה, שינויים אלה יכוליםלעלות את ערכה של הדירהבעשרות אחוזים. ישנה תופעה רווחת של חיפוייקירות בשנים האחרונותשלקוחות עושים והדבר משדרגבעשרות מונים את הנראות שלהבית ומביא לעליית ערךבתהליך המכירה.