השבחת נכס לפני מכירה

לעיתים מומלץ לעשות שיפוץ
בנכס או מייק אובר לנכס לפני
המכירה, כגון: לשבור קיר
שמפריד בין קיר מטבח לסלון
ובכך להגדיל את שטח הדירה
ומחיר הנכס או צביעה יסודית
לכל הדירה, שינויים אלה יכולים
לעלות את ערכה של הדירה
בעשרות אחוזים.

ישנה תופעה רווחת של חיפויי
קירות בשנים האחרונות
שלקוחות עושים והדבר משדרג
בעשרות מונים את הנראות של
הבית ומביא לעליית ערך
בתהליך המכירה.