דירה חדשה מקבלן

יש לבדוק מה כלול במחיר הדירה,
האם המחיר כולל מע"מ ובכל
מקרה האם ישנה הצמדה של
התשלומים לערך כלשהו כמו מדד
תשומות הבנייה. בדקו האם
מוטלים עליכם מיסים כמו היטל
השבחה, מס שבח, מס רכישה
ועוד. גם שכר טרחת עורך הדין
הוא חלק מההוצאות. קחו הכל בחשבון.